НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ
ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ, ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА - НАФОТС

Националната асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства (НАФОТС) е учредена през 2002 г. като сдружение с нестопанска цел. Организацията представлява интересите на търговски дружества, опериращи в сферата на сигурността.
Стремим се да налагаме европейските и световни стандарти на българския пазар с цел постигането на условия на лоялна конкуренция и прозрачност. Непрестанно работим за повишаване качеството на услугите, развитие на кадрите и подобряването условията на труд в сектора.

Нашите членове допринасят за едно по-безопасно общество, предоставяйки на гражданите и бизнеса надеждни решения за сигурност и охрана. Дружествата в асоциацията разполагат с добре обучени и висококвалифицирани служители и предлагат висококачествени услуги в целия спектър на частната охранителна дейност – лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари, самоохрана на имущество на търговци или юридически лица.
В редиците на НАФОТС са едни от водещите производители на технически системи за сигурност. Нашите членове доставят и инсталират високотехнологични системи за охрана, контрол на достъпа, видео наблюдение, пожароизвестваване и др. Редица дружества, членове на Асоциацията имат изградени модерни мониторинг центрове.

През годините НАФОТС се е доказал като представителна организация в сферата на сигурността, както в България, така и в Европа. Aсоциацията е член на Euralarm – европейска организация, която представлява индустрията за електронни противопожарни и охранителни системи, и подпомага бизнеса ефективно да използва и активно да развива съвременните технологии, като осигурява на своите членове подкрепата на експерти в технологичен, икономически и маркетингов аспект. Активно съдейства в процесите на стандартизация в охранителния бранш. Оказва помощ при обсъждането и приемането на политически решения, касаещи охранителната индустрия както локално в отделните държави, така и пред европейските институции.

НАФОТС е член на Българска стопанска камара (БСК), която работи активно по актуалните проблеми на икономиката и социалния диалог на национално и международно ниво, като отстоява интересите на българския бизнес при промяната на нормативната уредба и административните практики.

Асоцияцията участва и в Консултативния съвет за сътрудничество към ГД „Национална полиция" на МВР с право на глас и взема дейно участие в обсъждането и решаването на въпросите и проблемите на частната охранителна дейност.