НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ
ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

Обществена поръчка за охрана на административна сграда на ТП на НОИ – Разград

С Решение № 13 от 30.10.2015 г. на Директора на ТП на НОИ – Разград е открита процедура за възлагане на обществена поръчка...

виж повечевиж повече