НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ
ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

УСТАВ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

МОРАЛЕН КОДЕКС НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАФОТС

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Заявление за членство

СПРАВОЧНА БЛАНКА ЗА СТАТУСА, ПРИОРИТЕТИТЕ В ДЕЙНОСТТА, КАДРОВОТО И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИРМАТА

КУПУВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ЧАСТНИ УСЛУГИ ЗА СИГУРНОСТ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ЗА 2017 г.

СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

Пътна Карта за развитие на сектора на частните услуги за сигурност

Предложение за иницииране на законодателни мерки, целящи дефинирането на сектора „Частни услуги за сигурност“

Счетоводен баланс на НАФОТС за 2016 г.

Наредба за условията и реда за извършване на лична охрана на физически лица

Счетоводен баланс на НАФОТС за 2015 г.