НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ
ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

СТРУКТУРА


Ръководни органи на НАФОТС:
- Общо събрание на членовете
- Управителен съвет
- Контролен съвет

Членове на Управителния съвет:
1. Илиян Панчев
2. Валентин Митов
3. Валентин Бутански
  
Членове на Контролния съвет:
1. Радослав Радославов
2. Николай Хасковлиев
3. Алексей Алексов


Председател на Управителния съвет  -  Илиян Панчев

Председател на Контролния съвет  -  Алексей Алексов

Административен секретар  - Велислава Вичева