НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ
ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ, ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА - НАФОТС

Националната асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства (НАФОТС) е учредена през 2002 г. като сдружение с нестопанска цел. Организацията представлява интересите на търговски дружества, опериращи в сферата на сигурността. Стремим се да налагаме европейските и световни стандарти на българския пазар с цел постигането на условия на лоялна конкуренция и... виж повечевиж повече

Становище на НАФОТС, НАФТСО и НАЛСИЧОД относно новия ЗЧОД и Проектите за Наредби

ДО Г-Н ВАЛЕНТИН РАДЕВ МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ КОПИЯ ДО: Народно събрание на Република България Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред при НС...

виж повечевиж повече
Изявление относно ЗЧОД и Наредбите към него

ДО ГОСПОДИН РУМЕН РАДЕВ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЯ ДО: Народно събрание на Република България Министър председател на Република България Комисия по вътрешен сигурност и...

виж повечевиж повече